Generador d'Horari Personal ETSAV


Amb aquest aplicatiu, pots generar-te el teu horari personal de classe.

Seleccionar el pla dŽestudis del qual vols veure les assignatures.