Pla10a14

Simulació Adaptació de l'expedient acadèmic del pla 2010 al pla 2014

Eina per simular l'adaptació de l'expedient acadèmic del pla 2010 al pla 2014Quatrimestre 1
Bases per a la tècnica
Matemàtiques I
Dibuix I
Bases per al projecte I
Bases per a la teoria


Quatrimestre 2
Matemàtiques II
Física I
Dibuix II
Bases per al projecte II
Arquitectura i ciutat


Quatrimestre 3
TAPIII
Fisica II
Disseny ambiental de l'edifici
Estructures I
Representació arquitectònica I
Urbanisme I


Quatrimestre 4
TAPIV
Sistemes constructius
Composició I
Estructures II
Representacio arquitectonica II


Quatrimestre 5
TAP V
Tecnologia I
Estructures III
Composició II
Urbanisme II


Quatrimestre 6
Tap VI
Tecnologia II
Estructures IV
Representació arquitectònica III
Composició III


Quatrimestre 7
TAP VII
Envolupants Lleugers
Estructures Singulars
La transformacio de la ciutat


Quatrimestre 8
TAP VIII
Const. i cond. de l'espai urbà
Mecànica del sòl i fonaments
Composició IV


Quatrimestre 9
TAP IX
Intervenció en el parc edificat
El projecte territorial


Quatrimestre 10
TAP X
Composicio V
Proj.executiu i contr.d'obra