Generador Horari Personal GEArq
Curs 2020-Primavera

Amb aquest aplicatiu, pots generar-te el teu horari personal de classe.
Marca totes les assignatures que vols cursar i clica sobre el botó “generar PDF”, l’aplicatiu et presentarà l’horari de dilluns a divendres per les assignatures seleccionades.

* Les dades subministrades per aquest aplicatiu són a títol informatiu i no tenen cap mena de validesa legal
* Poden haver assignatures (optatives o intensives) que no es mostrin als horaris
* Es poden produir modificacions d'alguns horaris per disponibilitat d'espais i altres causes.


Qm verd
BASES PER A LA TÈCNICAGEOMETRIA ANALÍTICA
FÍSICA AMBIENTALDIBUIX
HÀBITAT I ESPAI

Qm roig
CÀLCULMECÀNICA
BASES PER A LA TEORIADIBUIX TÈCNIC
FORMA I ESPAI

Qm groc
MEDI, ESPAI LLIURE I CIUTATDISSENY AMBIENTAL DE L'EDIFICI
ESFORÇOS I TENSIONSARQUITECTURA I CIUTAT
REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA DEL LLOCTAP SOCIETAT I CIUTAT

Qm lila
SISTEMES CONSTRUCTIUS IFORMA I DEFORMACIONS
REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA I MODELATGETAP LLOC I CIUTAT
COMPOSICIÓ I

Qm blau
TECNOLOGIA DELS ESPAIS INTERIORSESTRUCTURES HIPERESTÀTIQUES
TAP HABITATGE I TÈCNICACIUTAT I PROJECTE RESIDENCIAL
COMPOSICIÓ II

Qm taronja
SISTEMES CONSTRUCTIUS IIESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT
REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA DEL PROJECTETAP HABITATGE I MEDI URBÀ
TEORIA I HISTÒRIA I

Qm 6

Qm 7
URBANÍSTICA IIITALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES VII PTa
ENVOLUPANTS LLEUGERSESTRUCTURES SINGULARS
TALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES VII PTbTALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES VII PTZ

Qm 8
TALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES VIII PUcTALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES VIII PUd
CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT DE L'ESPAI URBÀMECÀNICA DEL SÒL I FONAMENTS
COMPOSICIÓ IV

Qm 9
TALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES IX PTEeTALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES IX PTEf
TALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES IX PTExINTERVENCIÓ EN EL PARC EDIFICAT
URBANÍSTICA IV

Qm 10
TREBALL DE FI DE GRAUCONSTRUIR ALLÒ PROJECTAT
TALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES X PCgTALLER D'ARQUITECTURA I PROJECTES X PCh
COMPOSICIÓ V

Optatives
ANÀLISI GRÀFICA DE LA INFORMACIÓ V.2DERIVES DIBUIXADES I AQUAREL·LA
RENDERITZACIÓ DE MODELS 3D V.2EL COS I L'ESPAI
LOW3ARQUITECTURA I COOPERACIÓ
ESTRUCTURES DE FUSTACRITERIS I TÈCNIQUES DE REHABILITACIO
ZETAGIS, ANÀLISI DE LA CIUTAT
TRAVEL NOTESPROJECTES EN PAISATGES CULTURALS
METABOLISME URBÀ