María Isabel Rossello Nicolau

Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de ComunicacióAssignatures:
BASES PER A LA TEORIA (GEArq) Responsable


Producció científica


Arquitecta tècnica (1988), Historiadora de l'art (1994), doctora arquitecta (2005).

La seva activitat se centra en la història de l'arquitectura i la construcció durant els segles XIX i XX, dedicant especial atenció a l'estudi de l'arquitectura de l'habitatge i a l'anàlisi i la valoració dels seus interiors.

Ha estudiat els interiors domèstics, des de l'anàlisi dels recursos de la seva representativitat fins a la consecució dels equipaments i de la idea de confort. És autora de diferents articles de llibres i revistes, entre d'altres: "The kitchen in urban dwellings in Barcelona, ​​1920-1950: out of step with modern architecture" a Frontiers of architectural research, 2018; "L'evolució dels espais per a la higiene personal" a La revolució de l'aigua a Barcelona: de la ciutat industrial a la metròpoli moderna 1867-1967, 2011; i "Barcelona 's water supply, 1867-1967: the transition to a modern system". Urban history, 2013; La casa Escofet. Mosaics per als interiors 1900 (2009) i L'interior a Barcelona en el segle XIX (2005).

Ha publicat diversos treballs sobre l'arquitectura de l'habitatge dels segles XIX i XX. és coautora dels tres volums de la publicació El Teixit residencial a la formació de la metròpolis moderna: el cas de Barcelona 1840-1936, 2013-2015. També ha publicat diversos articles: "La casa i la ciutat en Josep Puig i Cadafalch. De la casa Amatller (1898-1900) a la casa Casarramona (1921-1924) "a Locus Amoenus, 2018; "La casa Almirall: la sistematització constructiva de l'arquitectura d'habitatges a l'segle XIX", 2019. és coautora del llibre Les Vivendes de al Congrés Eucarístic de Barcelona, 1952-1962, 2011.

Treball que contínua a través de comunicacions a congressos, entre d'altres: "El franquismo y el triunfo de la vivienda en propiedad: las periferias obreras de Barcelona (1939-1975)", 2020; "El Polígon de Trinitat Nova a Barcelona. Primers assajos de modernitat en l'habitatge social dels anys cinquanta" Madrid, 2017. "Two neighbourhoods created in Barcelona als 1950s: two models of a city, two models of society "a 13th International Conference on Urban History: reinterpreting cities, Hèlsinki, 2016; "El polígon residencial Trinitat Nova, Barcelona 1953-1963: de la construcció precària a les primeres propostes de prefabricació", Habitatge: passat, present i futur Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja, 2013; "Les tècniques de construcció utilitzades en la construcció del polígon residencial del Sud-Oest del Besòs: Barcelona 1959-1961", VII Congrés Nacional d'Història de la Construcció, 2011.

Actualment participa en els projectes de recerca HAR2017-82965-R, "La revolución del entorno cotidiano obrero y popular. Vivienda y espacio urbano en el distrito de Nou Barris de Barcelona, 1950-1975" IP José Louis Oyón. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Data d'inici: 01/01/2017 i HAR2017-83005-R, Turismo y performatividad de la identidad local: nación y región desde una perspectiva postcolonial y de género (Catalunya y Balears: siglos XIX-XXI). Coordinació científica: Mary Nash y Antoni Vives. Universitat de Barcelona. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Data d'inici: 01/01/2017.

ORCID: 0000-0001-7290-0583