Ignacio Costales Calvo

Departament de Tecnologia de l'Arquitectura. Professor AssociatAssignatures:
ESTRUCTURES SINGULARS (GEArq) Responsable
TALLER TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA (MArq)
TALLER PROJECTAR L'ARQUITECTURA (MArq)
PROJECTE DE FI DE CARRERA (MArq)


Producció científica


Ignacio Costales (Gijón, Asturias, 1970) és arquitecte per l'ETSAV des de 1998, amb l'especialitat d’Estructures. L'any 2012 obté el títol de Doctor Arquitecte per la UPC, en el programa del Departament d'Estructures, per la tesi "El pretensado en las estructuras metálicas".

Des de 2006 és professor associat del Departament d'Estructures de la UPC i actualment coordina l'assignatura optativa Estructures Metàl·liques. També imparteix classes en el Màster de Rehabilitació al Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i en el Màster en Tecnologies de l'Edificació, a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona.

És soci de l'Associació de Consultors d'Estructures de Barcelona des de l'any 2002. És soci de Bach. Prèviament, va treballar a Robert Brufau i Associats i a BOMA, slp. Ha col·laborat des de fa aproximadament 20 anys en gran diversitat de projectes d'estructures d'arquitectes catalans, espanyols i estrangers. Entre els projectes més destacats podem citar el Mercat de Santa Caterina, l'Auditori Fòrum 2.004, el Districte 38, la Hesperia Tower, Las Arenas, la Fira de Barcelona, el Nou Mercat dels Encants, la Seu Central del Banc de Sabadell a Sant Cugat, el Centre Tecnològic de La Rioja, la Seu del Banc de Sang a Barcelona, el mercat de Sant Adrià, etc.