Anna Pagès-Ramon

Departament de Tecnologia de l'Arquitectura. Professora LectoraAssignatures:
FÍSICA AMBIENTAL (GEArq)
DISSENY AMBIENTAL DE L'EDIFICI (GEArq) Responsable


Producció científica


Anna Pagès-Ramon és arquitecta per l'ETSAV (2003) i doctora per la UPC (2012) amb la tesi titulada Caracterització del sector de l'edificació des del punt de vista de les emissions de gasos d'efecte hivernacle realitzada dins el programa de doctorat Àmbits de recerca en l'energia i el medi ambient a l'arquitectura.


Pertany al departament de Construccions Arquitectòniques I des de l'any 2005, actualment com a professora lectora.


Dóna classes als estudis de Grau en arquitectura de l'ETSAV i l'ETSAB, al Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, al Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït i al Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura - Barcelona. També ha col·laborat com a professora a la Universitat Rovira i Virgili, al Politecnico di Milano i a la Università degli Studi di Firenze.


La seva recerca es centra en el camp de l'arquitectura, la sostenibilitat i l'energia i la desenvolupa com a membre del grup de recerca Arquitectura, Energia i Medi Ambient de la UPC. En relació a aquests temes ha presentat treballs a congressos internacionals i ha publicat articles a revistes científiques, capítols de llibres i llibres.