Elena Albareda Fernández

Departament d'Urbanisme i Ordenació del TerritoriAssignatures:
TALLER DE PROJECTES (MISMeC)
TREBALL DE FI DE MÀSTER (MISMeC)
MEDI, ESPAI LLIURE I CIUTAT (GEArq) Responsable


Producció científica


Arquitecta i professora associada des de 2015 al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech. El curs 2018-19 té previst obtenir el doctorat en Arquitectura Energia i Medi Ambient a través d’una beca FI-Agaur al departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC. El seu camp de recerca es centra en la sostenibilitat en el paisatge i l’urbanisme, la transformació del metabolisme social tant en les seves implicacions territorials com a la ciutat,i la teoria en urbanisme ecològic i ecologia del paisatge. La seva tesi en curs, Productive Urban Landscapes: The role of green urban spaces towards a re-organic social metabolism, explora el potencial dels espais verds urbans per acollir funcionalitats productives, per a facilitar una gestió circular del metabolisme social, especialment de les dinàmiques materiales de l’aigua i la matèria orgànica. A la vegada, revisa els models de referència de la història de l’urbanisme per identicar les funcionalitats urbanes dels espais verds urbans, en models previs a 1970 i la idea de límit al creixement i, posteriorment, de les darreres 4 dècades en el nou paradigma de la sostenibilitat. D’aquesta manera s’ofereix una revisió complementària des de la comprensió metabòlica a l’actual definició de les infraestructures Verds i els serveis Ecosistèmics que ofereixen. Forma part del grup de recerca Grup de Recerca en Urbanisme (GRU) del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. És autora de diverses publicacions en relació al projectes d’urbanisme ecològic, ecologia del paisatge i transformació sostenible del territori.

Actualment imparteix docència a l’assignatura Urbanística I del Grau d’Arquitectura i a les assignatures Re-Generar, Taller i Treball Final de Màster del Màster de Intervenció Sostenible en el Medi Construït, totes a l’ETSAV-UPC.

És sòcia fundadora de la cooperativa d’arquitectura Cíclica [space, community & ecology] (www.ciclica.eu) combinant des del 2012 els projectes professionals amb la docència en el seu camp de recerca. Ha treballat en paisatge, espai públic i sostenibilitat amb Aldayjover Arquitectura y Paisaje SL (2003-2008) (www.aldayjover.com), a NIUAArquitectes SL (2007-2008) com a sòcia fundadora i puntualment en col·laboració amb altres professionals i despatxos.