Aproximadament un terç de l'equip docent de l'escola segueixen la carrera acadèmica, alternant la docència amb activitats de recerca i/o de transferència de tecnologia. D'aquests, 4 són Catedràtics d'Universitat, 11 Titulars d'Universitat, 8 Agregats, 2 Titulars d'Escola Universitària i 3 Lectors. La resta, són professors Associats, que compatibilitzen l'exercici de la docència amb una activitat professional de reconeguda qualitat que poden transmetre a través de tallers i pràctiques, garantint la introducció d'aspectes reals de l'entorn econòmic, social i professional en les activitats formatives dels estudiants. 33 membres del PDI són dones.


Total professors: 110
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Aquesta pàgina s'actualitza quadrimestralment.