El Màster en Arquitectura que s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès és un màster que habilita per a la professió d'Arquitecte, i per tant el 100% dels seus professors compatibilitzen l'exercici de la docència amb una pràctica professional reconeguda. El 75% d'aquestes professors son, a més, Doctors Arquitectes.


Claudi Aguiló Aran
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
Professor Associat
claudi.aguilo@upc.edu


Ana Casas Portet
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
annacp@coac.cat


Isabel Castiñeira Palou
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori
Professora Titular
isabel.castineira@upc.edu


Ignacio Costales Calvo
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
Professor Associat
nacho.costales@upc.edu


Tiago Luis De Noronha Lopes Dias
Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
tiago.lopes.dias@upc.edu


Raimon Farre Moreto
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
raimon.farre@upc.edu


Xavier Gimferrer Vilaplana
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura
Professor Associat
xavier.gimferrer@upc.edu


Josep Giner Olcina
Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
josep.giner@upc.edu


Lorena Maristany Jackson
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori
lorena.maristany@upc.edu


Josep Ricart Ulldemolins
Departament de Projectes Arquitectònics
Professor Associat
josep.ricart@upc.eduTotal professors: 13
« 1 2 »