Pla94 a Pla14

Simulació Adaptació de l'expedient acadèmic del pla 1994 al pla 2014

Eina per simular l'adaptació de l'expedient acadèmic del pla 1994 al pla 2014Quatrimestre 1
Construcció I
Matemàtiques I
Teoria i Història I
Expressió Gràfica I
TAP I/Projectes I


Quatrimestre 2
Matemàtiques II
Física I
Estructures I
Quantificació d´esforços
Urbanística I
Expressió Gràfica II
Intro. dibuix amb ordinador
TAP II/Projectes II
Construcció II
Teoria i Història II


Quatrimestre 3
Matemátiques III
Estructures II
Física II
Expressió Gràfica III
TAP III/Projectes III
Urbanística II
Construcció III
Teoria i Història III


Quatrimestre 4
Física III
Construcció IV
Estructures III
TAPIV/ProjectesIV/UrbanísticaIII
Teoria i História IV
Expressió Gràfica IV


Quatrimestre 5
Estructures IV
TAP V/Projectes V
Urbanística IV
Condis I
Construcció V
Composició I


Quatrimestre 6
Condis II
Estructures V
TapVI/ProjectesVI/UrbanísticaV
Construcció VI
Composició II


Quatrimestre 7
Construcció VII
Condis III
Composició III
Estructures VI
TAP VII/Projectes VII
Urbanística VI


Quatrimestre 8
Condis IV
TAP VIII/Projectes VIII
Urbanística VII
Construcció VIII
Estructures VII
Composició IV


Quatrimestre 9
TAP IX/Projectes IX
Construcció IX
Urbanística VIII


Quatrimestre 10
TAP X